Huỳnh Mai Kha

chuyên ngành: Graphic Design
https://www.behance.net/BiKha
Member / Cấp bậc: 1
Long An
Tham gia: 28-07-2015
  • Đã xem: 1432 trang
  • Lượt Fav: 1
  • Lượt watch: 0
  • ZDA point: 166

TỰ GIỚI THIỆU

Tôi yêu thích công việc này và nhận thấy rằng mình hoàn toàn phù hợp, có thể hoàn thành tốt công việc vì tôi có ĐAM MÊ, ĐAM MÊ để không ngừng sáng tạo!

LƯU BÚT

Chưa có lưu bút nào